วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หยุดนิ่ง 072 ทำได้อย่างไร

การนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ทำได้อย่างไรบ้าง

๑. หยุดนิ่งอย่างสบาย ๆ  ความสบายเป็นเหตุให้ใจหยุดนิ่ง  ปรับให้ดีทุกส่วน   ขยายความสบายไปทั่วร่างกายของเรา  ตั้งแต่ศีรษะเรื่อยลงมาให้ทุกส่วนได้รับกระแสแห่งความสบายนั้น  ขยายออกไปเป็นปริมณฑล  ให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง  ขยายเป็นปริมณฑล  คล้ายๆ  กับดวงแก้วใสๆ  บางๆ  ขยายออกไปทุกทิศทุกทางจนสุดขอบฟ้าไม่มีขอบเขตจำกัด  ให้เราเป็นศูนย์กลางของทุก สิ่ง   เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสบาย  ความสุข  ความดี   ความปรารถนาดีทั้งหลาย จนกระทั่งตัวเรา  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระแสแห่งความสบายนั้น 
       

๒. เมื่อใจสบายดีแล้วเราก็หยุดนิ่ง  ตรงจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบาย  โดยไม่ต้องกังวลกับศูนย์กลางกายเกินไป  แค่รักษาความสบายไว้   สบายตรงไหนก็เอาใจหยุดตรงนั้นไปก่อน  
       

๓. ปรับความพอดีให้เกิดขึ้น  ความพอดีของใจเราคือความพอใจ  เรามีความพอใจที่จะวางอารมณ์สบายๆ  อย่างนี้  ตรงนี้นั่นคือความพอดี คือความถูกส่วน ให้รักษาตรงนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
       

๔. เลื่อนมาไว้กลางกาย จากจุดที่สบาย ถ้าเลื่อนความสบายมาตั้งไว้ที่กลางกายได้  ก็ให้เอามาตั้งไว้ตรงกลาง  ความสบายตรงนี้แหละคือฐานที่ ๗ ทำใจหยุดนิ่งตรงนี้   ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้  แม้ว่าจะยัง ไม่เห็นอะไรก็ตาม เอาใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้อย่างสบายๆ ให้ต่อเนื่องอย่าเผลออย่าให้ขาดตอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น